dotNet Protector®‎

dotNet Protector Downloads (6.0.7015 )

dotNet Protector - بسته راه اندازی msi چند زبانه

 dotNet Protector (32-ذره)

 dotNet Protector (64-ذره)


dotNet Protector - نرم افزار چند زبانه تنظیمات

 dotNet Protector (32-ذره)

 dotNet Protector (64-ذره)


dotNet Protector - اجرایی (زیپ شده)، بدون نصب مورد نیاز

 dotNet Protector (32-ذره)

 اجرایی dotNet Protector (64-ذره)


dotNet Protector LE - بسته راه اندازی msi چند زبانه

 dotNet Protector LE (32-ذره)

 dotNet Protector LE (64-ذره)


dotNet Protector LE - نرم افزار چند زبانه تنظیمات

 dotNet Protector LE (32-ذره)

 dotNet Protector LE (64-ذره)


dotNet Protector LE - اجرایی (زیپ شده)، بدون نصب مورد نیاز

 dotNet Protector LE (32-ذره)

 dotNet Protector LE (64-ذره)


شروع سریع dotNet Protector

 راهنمای شروع سریع (فارسی)

 راهنمای د démarrage rapide (گرینویچ)


دریافت سرمایه گذاری (اشتراک یا eval)

 استودیو مجوز: ابزار به شما مجوز ساخت

 مجوز کد منبع رابط کاربری گرافیکی استودیو

 سهل آموز فعال سازی را در برنامه های خود را (کد منبع شامل)

 dotNet Protector مجوز سرور (مورد نیاز برای سایت اشتراک ها و مجوزهایی شبکه)


پرونده های دیگر

 dotNet Protector زمان اجرا

 dotNet Protector زمان اجرا برای گذاشتن و سرور


آرشیو dotNet Protector 5

 

صفحه اصلی |بارگیری ها |خریدن |ویژگی ها |ضد تروجان |